Pagina pacientului

Program de comunicare între spital și aparținătorii pacienților COVID-19

Legea Nr. 46/21.01.2003 – Drepturile Pacienților

Chestionar de satisfacție a pacienților

Dosarul electronic al pacientului

Program ridicare pachete de la aparținători pentru pacienți

Zilnic:
08:00 – 09:00
11:00 – 12:00
19:30 – 20:30

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu transmit aparținătorilor rugămintea de a respecta Programul de ridicare a pachetelor.
Programul este afișat la intrările în unitate, mai exact la poarta unității medicale și este următorul: de luni până duminică, în intervalele orare 08:00 – 09:00, 11:00 – 12:00 și 19:30 – 20:30.
Apelăm la bunăvoința aparținătorilor și sperăm să conștientizeze că nerespectarea acestui program poate duce la perturbarea activității personalului de pe secții, dar și la diminuarea timpului alocat îngrijirii pacienților și a timpului destinat procesului de curățenie și dezinfecție.
Menționăm că în contextul situatiei generate de pandemia COVID-19 vizitele se pot efectua la pacienții în stare critică/severă și sunt permise numai cu acordul medicului curant/medicului de gardă care stabilește momentul când pacientul poate fi vizitat.

Acces vizitatori și aparținători

11.04.2022
Accesul aparținătorilor în Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, permis de două ori pe săptămână
Ținând cont de faptul că, în ciuda încetării stării de alertă, pandemia de COVID-19 nu a fost eradicată, conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu a decis aplicarea unor noi reguli privind vizitarea anumitor categorii de pacienți internați în spital, în conformitate cu prevederile legale.
În acest sens, sunt permise vizitele unui membru al familiei/aparținătorul legal al pacientului în fiecare zi de miercuri și sâmbătă, în intervalul orar 15:00 – 17:00, iar timpul maximum alocat vizitei va fi de 10 minute. Miercuri, 13 aprilie 2022, va fi prima zi în care va fi permisă vizitarea pacienților internați la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu.
Facem precizarea că un singur aparținător al unui pacient are voie să viziteze bolnavul internat în secțiile Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, iar într-un salon va fi permis accesul doar a câte două persoane venite în vizită la bolnavi.
De asemenea, vizitatorii vor primi echipament standard de protecție (mască de protecție, halat și botoși de unică foloință); trebuie să respecte măsurile de igienă obligatorii pentru prevenirea apariției și transmiterii infecțiilor associate activității medicale (dezinfectarea mâinilor îniante și după terminarea vizitei). Este interzis vizitatorilor să deranjeze sub orice formă ceilalți bolnavi, să se așeze pe paturile bolnavilor sau să intervină în modificarea poziției paturilor.
La nivelul Secției Pediatrie se va permite accesul vizitatorilor doar în cazul în care copilul internat este neînsoțit.
Vizitarea pacienților critici COVID și Non-COVID, internați în secțiile ATI se va face zilnic, cu respectarea următoarelor condiții: aparținătorul face o cerere scrisă către conducerea unității medicale, cerere care va fi aprobată și de medicul curant/medicul șef de secție și de conducerea unității. Solicitarea va cuprinde obligatoriu numele și prenumele solicitantului, date de contact – număr de telefon, gradul de rudenie cu pacientul, numele și prenumele pacientului și secția unde acesta este internat. Această cerere scrisă va fi transmisă către registratura spitalului. După ce îi este aprobată vizita, vizitatorul este obligat să respecte toate măsurile sanitare care se impun. Pe durata programului de vizitare, personalul medical poate solicita membrului familiei/aparţinătorului legal să întrerupă vizita și să părăsească incinta spitalului, în situații de urgență medicală, precum și în cazul în care conduita lor este necorespunzătoare sau prejudiciază efectuarea de manevre și îngrijiri medicale.
……………………………………..
În contextul epidemiologic actual privind scăderea infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2, va fi permis accesul vizitatorilor/ aparținătorilor în spital, începând cu data de 24.07.2021, cu respectarea următoarelor condiții:
Rugăm aparţinătorii persoanelor internate la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, să respecte următorul protocol:
# Protocol privind vizitarea pacienților internați în spital – 15 sep. 2021
 
Regulament acces vizitatori:
– este interzis accesul în saloane a persoanelor cu simptome respiratorii;
– accesul vizitatorilor este permis doar cu echipament de protecție (halat, botoșei, mască – disponibile la intrarea în secții), cu respectarea măsurilor de igienă a mâinilor, la intrarea în secții și la părăsirea saloanelor;
– nu este permis accesul mai mult de un singur vizitator la un pacient;
– nu este permis accesul în secție a vizitatorilor care prezintă boli infecto-contagioase;
– este interzis vizitatorilor accesul în următoarele secții/servicii: farmacie, bloc alimentar, laborator, cameră servere, arhivă;
– este interzis accesul copiilor în spital ca vizitatori;
– vizitatorii nu au voie să afecteze curățenia, să deranjeze pacienții sau să se așeze pe paturile pacienților;
– este interzisă vandalizarea mobilierului. Persoanele care aduc astfel de prejudicii, în mod direct sau indirect, vor acoperi integral costul reparării sau înlocuirii acestor bunuri;
– vizitatorii nu au voie să intervină în îngrijirile medicale ale pacienților;
– vizitatorii nu au voie să aducă pacienților alimente alterate sau interzise de către medicul curant;
– vizitatorii nu au acces la documentele medicale ale pacienților; toate informațiile despre pacienți vor fi solicitate medicului curant cu acordul pacienților;
– în cadrul spitalului este strict interzis accesul cu echipament video și audio pentru înregistrări, fără acordul prealabil scris al conducerii spitalului;
– aparținătorii care solicită să rămână cu pacientul, în calitate de însoțitori, alături de pacienții internati, o pot face doar cu acordul medicului șef de secție și al medicului curant;
– în situația unei epidemii declarate, sunt total interzise vizitele la pacienții internați;
– sunt interzise afișajul, vânzările ambulanțe, distribuția materialelor publicitare în incinta spitalului, fără acordul scris al conducerii spitalului;
– vizitatorii au obligația să nu iși lase nesupravegheate obiectele personale, indiferent de zona în care se află, spitalul nefiind responsabil de dispariția acestora;
– Fumatul în unitate este strict interzis, nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amendă în cuantum de 100-500lei pentru persoanele fizice, potrivit legii 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor produselor din tutun.

Condiții de internare

Asistența medicală spitalicească se asigură cu respectarea urmatoarelor criterii:
a) urgențe medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau au acest potențial, care necesită supraveghere medicală continuă;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
c) tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale ambulatorii;
d) alte situații bine justificate de către medicul care face internarea și avizate de medicul șef de secție.
Menționăm că toate internările se fac în concordanță cu structura de secții și compartimente pe specialități a spitalului.
Serviciile medicale spitalicești sunt preventive, curative, de recuperare și paliative și cuprind:
a) consultații;
b) investigații;
c) stabilirea diagnosticului;
d) tratamente medicale și chirurgicale;
e) îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare și masă.
Serviciile medicale spitalicești se acordă asiguraților pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unități sanitare ambulatorii, aflate în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate. În situația în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale de urgență necesare, având obligația să evalueze situația medicală a pacientului și să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă urgență; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de catre acesta;
Pacientii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
1. Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist;
2. Buletinul sau cartea de identitate,card de sanatate;
3. Dovada calitatii de asigurat;
Documente care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat:
-Salariat -act de identitate, card de sanatate si adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate.
-Persoana fizica autorizata (PFA) -act de identitate si dovada ultimei plati la FNUASS.
-Persoanele fizice fara venit obligata sa se asigure -act de identitate si ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a platit, adeverinta coasigurat
-Pensionar -act de identitate si ultimul cupon/talon de pensie.
-Copii in varsta de pana la 18 ani -act de identitate, daca nu realizeaza venituri din munca.
-Elevii, ucenicii peste varsta de 18 ani si sub 26 de ani daca nu realizeaza venituri din munca-act de identitate si adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi.
-Absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni -act de identitate si un act din care sa rezulte absolvirea liceului.
Studentii daca nu realizeaza venituri din munca -act de identitate si adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi.
-Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social-act de identitate, act doveditor ca provine din sitemul de protectie a copilului, declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social.
-Somer -act de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberata de AJOFM.
-Beneficiar de ajutor social -act de identitate si adeverinta eliberata de primarie din care sa rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001.
-Persoane cu handicap -act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic, si documentul eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile.
-Asigurarea de sanatate facultativa (membrii misiunilor diplomatice, cetatenii straini si apatrizii care se afla temporat in tara si nu au solicitat viza de lunga sedere, cetatean roman cu domiciliul in strainatate care se afla temporat in tara) -act de identitate si dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata.
-Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.) – act de identitate, un document doveditor in acest sens, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act (vezi mai jos) si document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii.
-Detinutii politici-certificatul din care reiese ca sunteti incadrat in prevederile Legii nr. 118/1990.
-Eroii Revolutiei din decembrie 1989-certificatul de erou al Revolutiei.
-Veterani de razboi -legitimatia de veteran.
-Femeile insarcinate, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara-act de identitate, adeverinta medicala si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
-Lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara -act de identitate, certificatului de nastere a copilului si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
-Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse-act de identitate si un document care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate.
-Coasiguratul -act de identitate si un document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul. Pot fi coasigurati urmatarele categorii de persoane sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.
-Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca -act de identitate si adeverinta emisa de angajator.
-Cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania-act de identitate (pasapoarte) si document eliberat de casa de asigurari de sanatate.
-Cetatenii straini care au domiciliul in stainatate -act de identitate (pasapoarte) si cardul european de asigurari de sanatate.

Informații privind externarea

– La terminarea tratamentului sau la depasirea fazei acute a bolii, la externare se completeaza Scrisoarea Medicala, in doua exemplare, unul se va atasa FOCG a pacientului, iar celalalt se va înmâna pacientului/familiei spre a fi transmis medicului de familie. Bolnavului i se dau la iesirea din spital, dupa caz, indicatii de tratament si regim alimentar, indicatii privind regimul de viata si munca, necesitatea si data unor controale medicale ulterioare.
– Pacientul poate parasi spitalul la cerere, dupa ce în prealabil a fost informat de consecintele posibile asupra starii lui de sanatate. Solicitarea pacientului si faptul ca a fost informat privind consecintele deciziei sale se vor consemna în foaia de observatie si vor fi semnate de pacient.
– Se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte.
– Medicul curant va completa biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).
– Pacientii cu dificultati de deplasare vor fi însotiti pâna la iesirea din spital de o infirmiera urmând ca de acolo sa fie preluati de familie.

Documentele care se eliberează pacientului la externare

– Bilet de externare;
– Scrisoare medicala;
– Certificat de concediu medical(dupa caz);
– Adeverinta medicala(dupa caz);
– Reteta medicala;
– Decont de cheltuieli.

Coplată

 Pacienții trebuie să achite în momentul internării drept coplată suma de 10 lei.
* În conformitate cu prevederile art .225 din Legea nr.95/2006, (R), și ale art. 99 din HGR nr. 140/2018 următoarele categorii de asigurați sunt scutite de la coplata:
1. Copiii pâna la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani și 26 de ani, daca sunt elevi, absolvenți de liceu, pâna la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenții, dacă nu realizează venituri din muncă;
2. Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
3. Persoanele fizice cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;
4. Toate femeile însărcinate și lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluția sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară, pentru toate serviciile medicale;
5. Serviciile medicale spitalicești acordate în secțiile/compartimentele de îngrijiri paliative, serviciile medicale spitalicești pentru internările bolnavilor aflati sub incidența art. 109, 110, 124 si 125 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și în cazurile dispuse prin ordonanță a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie și tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanța de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, serviciile medicale spitalicești de lungă durată – ani – și serviciile medicale spitalicești pentru care criteriul de internare este urgența medico-chirurgicală, precum și tratamentul pacienților din penitenciare ale căror afecțiuni necesită monitorizare și reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital.
* De asemenea, potrivit prevederilor art 99 alin (3) din HGR 140/2018, categoriile menționate la punctele 1-4, trebuie să facă dovada acestei calități cu documente eliberate de autoritățile competente ca se încadrează în respectiva categorie, precum și cu documente și/sau, după caz, cu declarație pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului prevăzut în norme.

Alocația de hrană pentru pacienții din spital

Drepturile pacientului

• Pacientii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înalta calitate, de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare si materiale;
• Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare;
• Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza;
• Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate;
• Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii;
• Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic;
• Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat în cazul în care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta;
• Pacientul are dreptul de a cere în mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata în locul sau;
• Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala;
• Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si îngrijirilor acordate pe perioada spitalizarii;
• Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumându-si, în scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;
• Consimtamântul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
• Consimtamântul pacientului este obligatoriu în cazul participarii sale în învatamântul medical clinic si la cercetarea stiintifica;
• Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicala fara consimtamântul sau, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale;
• Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia. Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi da consimtamântul explicit sau daca legea o cere în mod expres;
• Pacientul are acces la datele medicale personale;
• Orice amestec în viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor în care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate si numai cu consimtamântul pacientului;
• Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare;
• Drepturile pacientului la tratament si îngrijiri medicale. În cazul în care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale;
• Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate;
• Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în masura posibilitatilor, mediul de îngrijire si tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial;
• Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului;
• Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa îl recompenseze altfel decât prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective;
• Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost îngrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii;
• Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pâna la ameliorarea starii sale de sanatate sau pâna la vindecare;
• Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, în program continuu.
 
Extras
Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 – Legea drepturilor pacientului
Monitorul Oficial nr. 51 din 29 ianuarie 2003

Obligațiile pacientului

Sa acorde încredere deplina în tratamentul si îngrijirile recomandate;
Sa se comporte civilizat si politicos cu personalul medical;
Sa respecte regulile de igiena personala zilnica;
Sa-si exprime acordul cerut de personalul medical în situatiile prevazute prin legislatie;
Sa participe la vindecarea lor, prin respectarea recomandarilor medicale si a tratamentului si sa respecte riguros ordinea interioara a unitatii;
Sa nu pretinda examene de laborator sau radiologice pe care medicul nu le considera necesare;
Sa accepte regimul alimentar recomandat de medic, chiar daca difera de mâncarurile cu care este obisnuit în familie;
Sa nu depoziteze alimente decât în locurile permise (frigider);
Sa stea în spital atât timp cât este necesar, sa nu insiste sa ramâna mai mult decât trebuie, iar daca doreste externarea înainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie raspundere si sub semnatura;
Sa nu consulte dosarul sau medical pentru a evita neîntelegerea unor termeni si sa solicite informatii doar personalului calificat;
Fumatul este strict interzis, în caz contrar pacientii vor fi externati;
Sa pastreze curatenia în saloane, integritatea echipamentului, curatenia în grupurile sanitare si sa nu degradeze instalatiile, sa nu arunce pansamente, vata si alte obiecte sau resturi alimentare;
Sa umble în tinuta vestimentara îngrijita, decenta, când iese pe coridoare sau afara în curtea spitalului;
Sa respecte circuitele spitalului si sa nu circule prin locurile interzise pacientilor în vederea protectiei proprii împotriva unor agenti patogeni sau noxe;
Sa nu provoace neîntelegeri sau altercatii cu personalul medical sau alti pacienti, în situatia în care exista nemultumiri, pacientul poate sa faca reclamatie scrisa sau se poate adresa medicului sef de sectie sau conducerii spitalului;
Sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentând coplata/contributia personala, în conditiile legii;
Sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.

Skip to content