Ambulatoriul integrat

Profesionalism, competență, experiențăgaranția sănătății dumneavoastră!

Medic coordonator Ambulatoriu Integrat:

Dr. Davidescu Marilena

Asistent coordonator Ambulatoriu integrat:

As. Pr. Popa Mihaela

În ambulatoriul spitalului,

de peste 40 de ani, beneficiati de experienta unora dintre cei mai buni medici din regiune si de o baza de diagnostic si tratament moderna. Zilnic, peste 300 de pacienti beneficiaza de consultatii medicale, tratamente de specialitate, investigatii paraclinice sau eliberare de documente medicale, santatatea fiind pe primul plan.

Ambulatoriul Integrat al Spitalului, organizat în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, asigură asistenţa medicală ambulatorie şi are în structură, obligatoriu, cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi, precum şi cabinete medicale în alte specialităţi, după caz, pentru a sigura o asistenţă medicală complexă.

În vederea creşterii accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale ambulatorii de specialitate, activitatea Ambulatoriului Integrat al Spitalului se va desfăşura, de regulă, în două ture, de către toţi medicii, prin rotaţie. Programarea nominală a medicilor din secţiile de specialitate pe parcursul unei zile, săptămâni, luni, în funcţie de organizarea activităţii, este propusă de şeful secţiei, avizată de directorul medical şi aprobată de managerul spitalului.

Programarea pentru consultatii se poate face la tel. 0741151346, la nr de fix  0253242516 (centrala telefonică a unității medicale)  sau on-line urmand linkul urmator: Programari consultatii

Documente necesare pentru consultatii, investigatii si tratamente: Carte de identitate sau pasaport, trimitere de la medicul de familie sau specialist, asigurare sau card de sanatate(pentru servicii decontate de asiguratorii de servicii medicale).

Servicii medicale decontate de CSAJ oferite in ambulatoriu – Anul 2023

Secțiile/compartimentele și medicii spitaluilui

Servicii medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală

Consultații pentru afecțiuni acute, subacute și acutizări ale bolilor cronice

Consultaţia în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizările unor afecţiuni cornice; Consultaţii periodice pentru îngrijirea generală a asiguraţilor cu boli cronice; Management de caz: evaluarea iniţială a cazului nou.

Consultația medicală de specialitate pentru afecțiuni cronice

Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală – contract sau convenţie – cu casa de asigurări de sănătate, potrivit Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate.

Depistarea de boli cu potențial endemo-epidermic

Consultații de planificare familială

Personalul Cabinetului acordă asistență medicală ambulatorie, asigurând servicii de: consiliere individuală, inclusiv a cuplului, referitor la identificarea nevoilor legate de sănătatea reproducerii; prevenția infecțiilor cu transmitere sexuală; planificarea sarcinilor în momentele dorite din viață; alegerea metodei potrivite privind contracepția feminină și masculină; consilierea cuplurilor cu probleme de fertilitate; consilierea pregravidică, în timpul sarcinii și postpartum, precum și consilierea în menopauză.

Servicii diagnostice și terapeutice

Servicii de sănătate conexe actului medical

Servicii obstetrică-ginecologie

Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din ambulatoriu. Programările se fac atât online, cât și telefonic.
DETALII

Programarea pentru consultații se poate face direct la cabinetul dorit sau la tel. +40 253 (237801, 237803, 237233, 237234, 237235, 237236, 242515, 242516, 243315, 243316)

Alte servicii

Anatomie patologică

Pachet de bază servicii investigații paraclinice în ambulatoriu – decontate de CAS

Explorări funcționale

Pachet de bază servicii investigații paraclinice în ambulatoriu – decontate de CAS

Analize medicale

Pachet de bază servicii investigații paraclinice în ambulatoriu – decontate de CAS

Imagistică medicală

Pachet de bază servicii investigații paraclinice în ambulatoriu – decontate de CAS

Skip to content