Purtător de cuvânt

Responsabil de relația cu mass-media (presa)
și aplicarea Legii 544/2001
privind liberul acces la informațiile de interes public este
purtătorul de cuvânt Mihaela Țicleanu
Nr. tel. 0741 578 681
Email: presa@spitalgorj.ro

Prin Dispoziția Nr. 1121 din 23.09.2021, se desemnează doamna Maria Mihaela Țicleanu, referent de specialitate la Compartimentul Relații cu Publicul, persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
Accesul la Informațiile de interes public se va realiza prin afișare la sediul SJU Târgu-Jiu și prin afișare pe site-ul SJU.

Skip to content