Aparatura din dotare

Aparatura medicală din dotarea SJU 2023

Aparatura medicală din dotarea SJU 2021