Legislație

Legislație privind organizarea și funcționarea spitalului:

ORDIN 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

ORDIN nr. 1.488 din 31 mai 2022pentru stabilirea cuantumului alocației de hrană în unitățile sanitare publice

lEGEA 273/2006 PRIVIND FINANȚELE PUBLICE

Ordinul 39/2008 de funcționare a ambulatoriului de specialitate al spitalului

Ordinul 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar

Ordin 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

LEGE-nr.-319-din-2006-a-securitatii-si-sanatatii-in-munca

Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

ORDIN-nr.-1.091-din-2006-privind-aprobarea-protocoalelor-de-transfer-interclinic-la-pacientului-critic

ORDIN-nr.-1.101-din-2016-privind-aprobarea-Normelor-de-supraveghere-prevenire-si-limitare-a-infectiilor-asociate-asistentei-medicale-in-unitatile-sanitare

Ordin-nr.-1.706-din-2007-privind-organizarea-unitatilor-de-primire-a-urgentelor

https://www.spitalgorj.ro/wp-content/uploads/2023/10/OUG-nr.-96-din-2003-privind-protectia-maternitatii-la-locul-de-munca.pdf

Ordinul-nr-3670-2022-privind-stabilirea-programului-de-vizite-in-unitatile-sanitare-publice


Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

Ordin 9490 – 04.10.2021 – privind instituirea unor măsuri necesare combaterii pandemiei cu SARS-CoV-2

LEGEA 95/14.04.2006 – privind reforma în domeniul sănătății …

LEGEA 53/24.01.2003 – Codul Muncii …

LEGEA 153/28.06.2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice …

HOTĂRÂRE nr. 153 din 29 martie 2018
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Sănătate şi asistenţă socială”

HG 325/10.05.2018 – privind inființarea posturilor în afara organigramei și majorarea salarială pentru implementarea de fonduri europene…

OMS 689/23.05.2018 – procedură angajare experți în afara organigramei …

LEGEA 283/14.12.2011 – privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar …

ORDIN 1470/20.10.2011 – pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea personalului contractual din unitățile sanitare publice …

ORDIN 1229/01.08.2011 – privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale …

OUG 144/28.10.2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical și moasă …

LEGEA 46/21.01.2003 – privind drepturile pacienților …

Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal

Legea-nr-293-2022-pentru-prevenirea-si-combaterea-cancerului

Normele-de-aplicare-a-legii-drepturilor-pacientului-nr-46-2003-din-12122016 (1)

LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

LEGE nr. 129 din 15 iunie 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Legislatie pe site-ul Ministerului Sanatatii

Skip to content