Legislație

Legislație privind organizarea și funcționarea spitalului:

ORDIN nr. 1.488 din 31 mai 2022pentru stabilirea cuantumului alocației de hrană în unitățile sanitare publice

Hotarare-nr.-153-din-2018-privind-stabilirea-locurilor-de-munca-a-categoriilor-de-personal-a-marimii-concrete-a-sporului-pentru-conditii-de-munca

LEGE-nr.-319-din-2006-a-securitatii-si-sanatatii-in-munca

ORDIN-nr.-1.091-din-2006-privind-aprobarea-protocoalelor-de-transfer-interclinic-la-pacientului-critic

ORDIN-nr.-1.101-din-2016-privind-aprobarea-Normelor-de-supraveghere-prevenire-si-limitare-a-infectiilor-asociate-asistentei-medicale-in-unitatile-sanitare

Ordin-nr.-1.706-din-2007-privind-organizarea-unitatilor-de-primire-a-urgentelor

https://www.spitalgorj.ro/wp-content/uploads/2023/10/OUG-nr.-96-din-2003-privind-protectia-maternitatii-la-locul-de-munca.pdf

Ordinul-nr-3670-2022-privind-stabilirea-programului-de-vizite-in-unitatile-sanitare-publice


Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

Ordin 9490 – 04.10.2021 – privind instituirea unor măsuri necesare combaterii pandemiei cu SARS-CoV-2

LEGEA 95/14.04.2006 – privind reforma în domeniul sănătății …

LEGEA 53/24.01.2003 – Codul Muncii …

LEGEA 153/28.06.2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice …

HOTĂRÂRE nr. 153 din 29 martie 2018
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Sănătate şi asistenţă socială”

HG 325/10.05.2018 – privind inființarea posturilor în afara organigramei și majorarea salarială pentru implementarea de fonduri europene…

OMS 689/23.05.2018 – procedură angajare experți în afara organigramei …

LEGEA 283/14.12.2011 – privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar …

ORDIN 1470/20.10.2011 – pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea personalului contractual din unitățile sanitare publice …

ORDIN 1229/01.08.2011 – privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale …

OUG 144/28.10.2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical și moasă …

ORDIN 1101/30.09.2016 – privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale …

LEGEA 46/21.01.2003 – privind drepturile pacienților …

Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal

Legea-nr-293-2022-pentru-prevenirea-si-combaterea-cancerului

Normele-de-aplicare-a-legii-drepturilor-pacientului-nr-46-2003-din-12122016 (1)

LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

LEGE nr. 129 din 15 iunie 2018pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

ORDIN nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

Legislatie pe site-ul Ministerului Sanatatii

Skip to content