Protecția datelor personale (GDPR)

Anexa – Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru participanții la concursurile organizate de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

Anexa – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru pacienți

Anexa 2 la Ordinul Minsiterului Sănătății nr 1501/2016 – Notă de informare privond datelor cu caracter personal

Stimate pacient,
Spitalul Județean de Urgență Tg.Jiu privește cu seriozitate dreptul la intimitate și protecția datelor cu caracter personal.
La data de 25 Mai 2018 intră în vigoare și devin aplicabile prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date (“Regulamentul”).

Drept urmare a regulamentului, Spitalul Județean de Urgentă Tg-Jiu vă aduce la cunoștință următoarele:

  1. Spitalul Județean de Urgență Tg.jiu prelucrează datele dumneavoastră cu bună credință, conform prevederilor Regulamentului.
  2. În funcție de serviciile medicale de care ați beneficiat de la Spital, datele pot fi de identificare și de contact (ex. nume și prenume, CNP, adresa, telefon, adresa de e-mail etc.), speciale (medicale), sociodemografice, de localizare etc.
  3. Datele sunt prelucrate în scopuri legitime și determinate (ex.: furnizarea serviciilor medicale, efectuarea raportărilor către autoritațile competente, către terți cu care avem relații contractuale sau de colaborare – în situațiile în care ne-ați furnizat consimtământul pentru acesta etc.) și în baza unui temei legal (ex. consimtământul, îndeplinirea unei obligații legale etc.).
  4. Păstrăm datele atât cât este nevoie (ex. pe durata relației contractuale, la care se adaugă o perioadă suplimentară justificată în raport cu scopul prelucrării).
  5. Pentru a vă putea furniza serviciile medicale, datele pot fi transmise către terți (ex. autorități, furnizori de servicii medicale care nu sunt efectuate de SJU, etc.), care au obligația legală sau contractuală de a vă proteja datele. Atunci când transferăm datele în afara UE/ SEE, aplicăm măsurile suplimentare solicitate de Regulament.
  6. Aveți următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor (ex. când sunt incomplete), dreptul de ștergere a datelor (ex. când prelucrarea nu a fost legală), dreptul la restricționarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dreptul de a retrage oricând consimțământul direct.
    Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctul 6, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată către Spitalul Județean de Urgență Tg.jiu la adresa: Tg.Jiu, str.Progresului, nr.18, sau pe email la adresa office@spitalgorj.ro.
    Începând cu data de 25 mai 2018, puteți consulta permanent pe site-ul Spitalului Județean de Urgență Tg.jiu, informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, la adresa: office@spitalgorj.ro Pentru orice alte informații, vă stăm la dispoziție.

Cu respect,
Manager, Ec. Vienescu Dumitru

Responsabil protecţia datelor Ec. Udriştioiu Lucian, tel:0765 164 477, office@spitalgorj.ro, dpo@spitalgorj.ro

Skip to content