Informații de interes public

Responsabil cu aplicarea legii privind liberul acces la informațiile de interes public:

Referent de specialitate Țicleanu Mihaela

Managementul informațiilor de interes public:

Prin Dispoziția Nr. 1121 din 23.09.2021, de desemnează doamna Maria Mihaela Țicleanu, referent de specialitate la Compartimentul Relații cu Publicul, persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
Accesul la Informațiile de interes public se va realiza prin afișare la sediul SJU Târgu-Jiu și prin afișare pe site-ul SJU.

Lista informațiilor de interes public
* Formular solicitare informații de interes public în baza Legii 544/2001
Informare privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR)
REGULAMENTUL (UE) 2016.04.2016/679 privind protecția datelor
Formular informare pacient privind prelucrarea datelor cu caracter personal
* Legea 544/2001 privind LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC – Informații despre Legea 544/2001 AICI
Legea 46 din 2003 actualizată la data de 8 noiembrie 2021
Legea 62 2011 forma sintetică 2017
Legea 153 2017 forma sintetică pentru data 2017-09-12
Ordonanța nr 18 din 2009 actualizată la data de 10 decembrie 2021

DEZIDERATUL NOSTRU ESTE SĂ VĂ OFERIM SERVICII MEDICALE DE CALITATE ȘI ACCESIBILE!

Informații economico-financiare:

*PLAN ACHIZITII 2023
*Buget cheltuieli 2024
*Buget venituri 2024
*Lista cheltuielilor de INVESTIȚII 2024
* Plan achiziții publice 2024
*Conturi execuție cheltuieli si venituri; bilanț SJU la 31.12.2023
*Lista investiții 2023
*Bilanț la 30.09.2023
*Bugetul pe titluri de cheltuieli si estimari pt anii 2024 – 2026
*Cont de execuție la 30.09.2023 – VENITURI
*Cont de excuție la 30.09.2023 – CHELTUIELI
*Cont de executie – Cheltuieli la 30.06.2023
*Buget estimat venituri și cheltuieli 2023
*Cont de execuție Programe de Sănătate CAS Gorj 2022
*Bilanț la 31.12.2022
*Contul de execuție a bugetului la 31.12.2022
• Buget finanțat din fonduri proprii 2022 estimări
• Bugetul pe titluri de cheltuieli 2022 și estimări
Bilanț SJU TÂRGU JIU LA 31.12.2021
Cont de execuție programe de sănătate 2021
• Cont executie bugetară 2021 SJU TÂRGU JIU
Contul de execuție a bugetului la 31 dec 2021
Contul de rezultat patrimonial SJU TG JIU 2021
Bilanț la 30 septembrie 2021
Lista cheltuielilor de investiții pe anul 2021 28 mai 2021
Bugetul pe titluri de cheltuieli pe anul 2021 23 apr 2021
Bugetul detaliat pe venituri al activităților finanțate din venituri proprii pe anul 2021 23 apr 2021
Bilanț la 31 dec 2020
Bugetul pe titluri de cheltuieli pe anul 2020 31 dec 2020
Contul de execuție a bugetului la 31 dec 2020
Cont de execuție programe CAS Gorj la 31 dec 2020
Cont de execuție programe DSP Gorj la 31 dec 2020
Bugetul detaliat pe venituri al activităților finanțate din venituri proprii pe anul 2020 la 30.04.2020
Anexa 10 la act adițional programe naționale de sănătate  6208-22.05.2020
Cont de execuție programe CAS Gorj la 31 dec 2019
Contul de execuție a bugetului la 31 dec 2019
Bilant la 31 dec 2019
Contul de execuție a bugetului la 30 iun 2019
Bilanț la 30 sep. 2019
Bugetul detaliat pe venituri al activităților finanțate din venituri proprii pe anul 2019 – 29 sep. 2019
Bugetul pe titluri de cheltuieli pe anul 2019 – 27 sep 2019
Bugetul detaliat pe venituri al activităților finanțate din venituri proprii pe anul 2018 – 18 dec. 2018
Bugetul pe titluri de cheltuieli pe anul 2018 – 18 dec. 2018
Contul de execuție a bugetului la 31 dec 2018
Bilanț la 31 dec 2018
Cont de execuție programe CAS Gorj la 31 dec 2018
Execuții bugetare programe naționale la 31 dec. 2018

Skip to content