Strategie anticorupție

 1. Dispozitia nr 983/2023 de desemnare a persoanei responsabile cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor cu privire la orice faptă care constituie încălcare a legii în cadrul SJU Târgu-Jiu
 2. Raport de evaluare a incidentelor de integritate pe anul 2022
 3. Declarație privind asumarea agendei de integritate 2021-2025
 4. Dispoziția nr. 366 din 08.03.2022 – aprobare declarație agendă integritate
 5. Dispoziția nr. 1740 din 30.12.2021 privind aprobarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
 6. Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
 7. Dispoziția nr. 1738 din 30.12.2021 privind actualizarea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu
 8. Dispoziția nr. 1737 din 30.12.2021 prind aprobarea Planului de integritate în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu
 9. Planul de integritate privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu
 10. Dispoziția nr.1739 din 30.12.2021 de aprobare a Ghidului privind regimul incompatibilităților și al conflictului de interese la nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu
 11. Ghidul privind regimul incompatibilităților și al conflictului de interese la nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu
 12. Dispoziția nr. 1743 din 31.12.2021 de desemnare a responsabilului cu asigurarea implementarii prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese
 13. Dispoziția nr. 1742 din 31.12.2021 de desemnare a responsabilului cu prevenirea și monitorizarea situațiilor conflict de interese și a cazurilor de incompatibilitate
 14. Strategia Națională anticorupție 2021 – 2025
 15. Plan de Integritate SNA 2021 – 2025
 16. Dispoziția nr 902/28.06.2022 de actualizare Plan integritate 2021 – 2025
Despre Strategia Anticorupție:

      Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, este rezultatul unui îndelungat proces de consultare și a avut în vedere concluziile auditului extern independent al SNA 2012-2015. Documentul strategic preia bunele practici dezvoltate în cadrul SNA 2012-2015, respectiv misiunile de evaluare și platformele de cooperare, propunându-și totodată să îmbunătățească aspectele care nu au funcționat.

      Scopul principal al acesteia este promovarea integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional de prevenire și combatere a corupției în România.

      Strategia se adresează tuturor instituţiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativă şi judecătorească, autorităţilor publice locale, mediului de afaceri şi societăţii civile. Pentru fiecare tip de intervenţie sunt identificate obiective generale şi specifice. Toate acestea sunt dezvoltate prin asumarea transparenței decizionale și a guvernării deschise dublate de o abordare axată pe trei direcții de intervenţie strategică în domeniul anticorupţie: prevenire, educaţie şi combatere.

      Strategia menține paradigma care a stat la baza strategiei anterioare, și anume aceea a asimilării oricărui nou dosar al Direcției Naționale Anticorupție și al Agenției Naționale de Integritate cu un eșec de management.

UNIȚI ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI

educație, prevenire și combatere pentru dezvoltare, pace și securitate!!!

Skip to content