Legea 544/2001

Legea 544/2001 actualizată

Legea 544/2001 – modalități de contestare

Buletin informativ Legea 544/2001

NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

LEGEA nr. 109 din 25 aprilie 2007 (actualizată) privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice (actualizată la data de 6 decembrie 2015*)

MODEL SOLICITARE Legea 544

Reclamație administrativă

Reclamație administrativă nerespectare termen legal L544

Raport activitate – Legea 544/2001 – anul 2021

-anul 2022

-anul 2023

 • Legea 544/2001

Solicitările privind liberul acces la informațiile de interes public-în baza Legii 544/2001 se trimit pe adresa presa@spitalgorj.ro

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Procedura acces mass-media în spital:

 1. Relațiile spitalului cu presa, cu reprezentanții mass-media se desfășoară prin intermediul purtătorului de cuvânt al spitalului care este  numit de conducerea unității.
 2. Purtătorul de cuvânt al spitalului va informa reprezentanții mass-media asupra activității spitalului prin organizarea de conferințe de presă, emiterea de comunicate de presă, acordarea de interviuri și publicarea de articole de presă.
 3. Conferințele de presă se organizează în funcție de evenimente, de cererea presei și interesele spitalului.
 4. Interviurile se dau numai de persoanele desemnate de conducerea spitalului, într-un cadru organizat, la sediul Spitalului sau în birouri speciale ale presei; asumarea acestor responsabilități de către personal care nu este desemnat în acest scop este considerat ca depășirea competenței.  În cazul în care o persoană desemnată pentru comunicarea cu mass-media nu deține informația solicitată, aceasta neîncadrându-se în domeniul său de activitate, responsabilul nu este autorizat să ofere informații neavizate. În acest caz, se amână răspunsul, se contactează reprezentantul legal și se furnizează un răpuns ulterior avizat de conducerea unității.
 5. Salariații care dau declarații presei în numele unității fără a fi mandatați de conducere în acest sens își asumă întreaga responsabilitate cu privire la aceste declarații și vor suporta în consecință.
 6. Accesul în incinta spitalului este permis numai reprezentanților mass-media acreditați și numai cu acordul managerului unității, care va nominaliza în mod explicit locurile în care se poate filma sau persoanele cărora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor pacientilor (cu acordul acestora). În acest scop, anterior, reprezentanții mass-media vor face demersuri scrise în vederea obținerii acordului de principiu.
 7. Deplasarea reprezentanților mass-media în incinta spitalului se va face numai cu ecuson și echipament corespunzător și, obligatoriu, cu un însoțitor stabilit de conducerea spitalului.
 8. Este interzis cu desăvârșire accesul reprezentanților mass-media în zonele: zonele în care este marcat accesul controlat sau interzis accesul publicului. Aceste zone se vor marca cu indicatoare care interzic accesul publicului.
 9. În cazul în care aceștia, reprezentanții mass media, doresc intervievarea unui pacient, se va permite acest lucru numai după ce pacientul va da acordul în scris cu privire la intervievarea sa (Anexa 4).
 10. Acordurile în scris vizavi de oferirea informațiilor cu privire la starea de sănătate, medicamentație, tratament, conditie fizică, etc, ale pacienților sau cu privire la luarea unor interviuri sub formă de înregistrare audio/video sau fotografierea acestora, se vor da pe formular ”Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea în incinta unității sanitare”, Anexa 1 la OMS nr. 1410/2016 (Anexa 3).
Skip to content