Anunț atribuire contract servicii Interconectare retele date