Anunț selecție medici specialiști – Centrul de vaccinare