Anunț selecție oferte contract servicii Serviciul de control calitate – laboratoare medicale