Anunț achiziție prestări servicii expert în fizică medicală în domeniul radiologiei