Anunț repartizare pe ore a candidaților admiși la concursul infirmieri debutanți