Anunț selecție oferte în vederea atribuirii contractului de prestări servicii “Mentenanță mașini de spălat…”