Rezultatele verificării și confirmării dosarelor pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor vacante de medic