Concurs ocupare post medic specialist medicină internă pe perioadă determinată