Ambulatoriul Integrat

Programul de activitate al medicilor care desfășoară activitate în ambulatoriul integrat al spitalului în luna decembrie 2021