Servicii de sănătate conexe actului medical
            Servicii de sănătate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială - logopezi şi kinetoterapeuţi şi pot face obiectul contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu medicii de specialitate. Exemple de specialități clinice:
- neurologie şi neurologie pediatrică;
- otorinolaringologie;
- psihiatrie şi psihiatrie pediatrică;
- ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică; [servicii conexe furnizate de kinetoterapeut]
- reumatologie; [servicii conexe furnizate de kinetoterapeut]
- oncologie medicală;
- diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;
- hematologie;
- nefrologie.

Sursa: https://casan.ro/
Skip to content