Anunț concurs Radiologie

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, organizează, în conformitate cu prevederile Ordinul M.S. nr. 166/2023, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist în unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi vacante din statul de funcții:

3 (trei) posturi, cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea Radiologie și Imagistică Medicală în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală

3 (trei) posturi, cu normă întreagă de medic rezident, ultimul an, specialitatea Radiologie și Imagistică Medicală în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală