Anunț concurs-calendar desfășurare, tematică și bibliografie

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, din municipiul Târgu Jiu, strada Progresului, nr 18, judetul Gorj organizează, în conformitate cu prevederile Ordinul M.S. nr. 166/2023, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist în unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant din statul de funcții:

2 (două) posturi, cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Cabinet în specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice