Rezultatele verificării și confirmării actelor din dosare pentru concursul de inginer specialist II